De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de studie voor herstelrecht waarbij het begrip herstelrecht dient overeen te komen met de levenslange studie over dit onderwerp van Professor Dr. Thomas Hermanus Bianchi (1924-2015).

Prof. Dr. Bianchi studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1956 op een studie over de theoretische grondslagen van de criminologie.

Sedert 1958 was hij hoogleraar aan de VU te Amsterdam in de criminologie.

Het actuele beleid van de stichting richt zich op het leveren van een bijdrage in de bevordering van de studie over het Herstelrecht door middel van het ter beschikking stellen van een geldbedrag aan een persoon, vereniging of instelling die / welke zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het herstelrecht.

De stichting verricht alle verdere handelingen die zich met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beschikbaar stellen van het geldbedrag gebeurt door het bestuur van de stichting.

Het bestuur laat zich daarbij adviseren door een wetenschappelijke commissie die op de hoogte is met het herstelrecht zoals boven aangeduid.

De stichting heeft geen winstoogmerk.